Thiết Bị Điều Khiển

Thiết Bị Điều Khiển Trung Tâm Vera Edge.

Điều khiển toàn bộ hệ thống của bạn chỉ với một cú chạm.

Không yêu cầu thêm bất kỳ phí hàng tháng!

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Trung Tâm Vera Plus.

Tận hưởng Hệ Thống An Ninh Tin Cậy từ Vera.

Không yêu cầu thêm bất kỳ phí hàng tháng!

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Trung Tâm WooHoo.

Điều khiển toàn bộ hệ thống nhà thông minh của bạn.

Chức năng nhận diện khuôn mặt kích hoạt các thiết bị thông minh khác!

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Giải Trí Logitech.

Điều khiển và quản lí đến 15 thiết bị giải trí cùng lúc.

Màn hình cảm ứng màu, cảm biến chuyển động và phản hồi rung.

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Giọng Nói Amazon Echo Dot.

Tận hưởng sự tiện nghi điều khiển hệ thống nhà thông minh bằng giọng nói.

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Giọng Nói Amazon Echo Dot.

Tận hưởng sự tiện nghi điều khiển hệ thống nhà thông minh bằng giọng nói.

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Bằng Giọng Nói Amazon Echo Bạc.

Tận hưởng sự tiện nghi khi điều khiển hệ thống nhà thông minh của bạn bằng giọng nói.

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Bằng Giọng Nói Amazon Echo SandStone.

Tận hưởng sự tiện nghi khi điều khiển hệ thống nhà thông minh của bạn bằng giọng nói.

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Bằng Giọng Nói Amazon Echo Walnut.

Tận hưởng sự tiện nghi khi điều khiển hệ thống nhà thông minh của bạn bằng giọng nói.

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Bằng Giọng Nói Amazon Echo Oak.

Tận hưởng sự tiện nghi khi điều khiển hệ thống nhà thông minh của bạn bằng giọng nói.

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Bằng Giọng Nói Amazon Echo Charcoal.

Tận hưởng sự tiện nghi khi điều khiển hệ thống nhà thông minh của bạn bằng giọng nói.

Click xem!

Thiết Bị Điều Khiển Bằng Giọng Nói Amazon Echo Xám.

Tận hưởng sự tiện nghi khi điều khiển hệ thống nhà thông minh của bạn bằng giọng nói.

Click xem!
Thông tin
Ngày tháng
Chuyên mục
Thiết Bị Điều Khiển
Đánh giá
51star1star1star1star1star

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *